ફરી મળીશું ગોરી…

લીંબુ પાણી પીતાં પીતાં એક દીઠી જ્યાં છોરી,

હૈયું ભીનું થઈ ગ્યું સાવ ને જીભ રહી ગઈ કોરી 

ભીની ઘેલી શ્રાવણની સૌ ક્ષણો બની ગઈ મીઠી,

અમથી આવી ઊભી રહી જ્યાં અલ્લડ ઓરી ઓરી

લાલ રંગનાં વસ્ત્રો એનાં ઝાંય ગુલાબી હોઠે,

લાગણીઓને મેઘધનુષી કરતી નજરું ચોરી

નામ પૂછું કે નામ કહું કે કરું હું દિલની વાત?,

દ્વિધાના ભમ્મરડા માથે વળગી વિચાર-દોરી

અઢાર વરસે ઊંટ ઉંમરનો બેઠો આળસ મરડી,

સપનાઓનાં પથ્થર થઈ ગ્યા રેતી ફોરી ફોરી!

આજ મળ્યા તે પાછા મળશું કે ખોવાઈ જાશું?,

કંઈક કહે કે કરે ઈશારો તો બસ જાઉં મ્હોરી

સાવ અજાણ્યું કોઈ અમસ્તું કેમ કરીને ગમતું?,

ક્યાં સમજાઈ અહીં કોઈને પ્રીતની મસ્તીખોરી?!

મળવું, ભળવું, એક થઈ જવું બીજું સૌ નકામું,

એમ કહી મેં મનમાં કીધું ફરી મળીશું ગોરી..

– સંજય વિ. શાહ ‘શર્મિલ’

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: